Znovuuvedenie Kompy Strečno do prevádzky v roku 2019 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


Kompa premáva denne od 8:00 do 20:00

Informácie - Kompa Strečno

1História Kompy
Tradícia kompy Strečno siaha do roku 1923. V roku 1959 bola jej činnosť po demolácii veľkou vodou ukončená. Kompa bola drevená, rozmerov 9x9m, neskôr 10x6m. Znovuobnovenie kompy v dnešnej podobe nastalo v roku 1993. Po 25 ročnej prevádzke muselo dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii z dôvodu poškodenia nosných častí kompy. Rekonštruovaná kompa bola do prevádzky uvedená 18. mája 2019.
2Výhody prevozu
Krásne vyhliadky na panorámu hradu Strečno
vyhnutie sa kolónam
skrátite si cestu do/z Terchovej minimálne o 17 km
možnosť vyhliadkových plavieb pre turistov
možnosť atraktívneho priestoru pre Vašu reklamu
3Technické parametre

Kompu tvoria 3 vojenské ženijné pontóny v celkovej dĺžke 21,9m a šírke 8m.

kapacita 6 osobných vozidiel a 40 osôb, nosnosť 20 t.
Na prepravu má vplyv výška vodnej hladiny, sila a smer vetra.
4Dôležité upozornenie
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas nástupu a výstupu z plavidla, pokiaľ vodič nedodrží pokyny obsluhy!
Kompa premáva aj čiastočne obsadená bez vyčkávania na ďalších pasažierov.
Podmienky prievozu

Registrovanie občanov Strečna a Nezbudskej Lúčky

Kontakt