powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.


Znovuuvedenie Kompy Strečno do prevádzky v roku 2019 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.


Znovuuvedenie Kompy Strečno do prevádzky v roku 2019 finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


Harmonogram prevozu kompou
počas rekonštrukcie lávky pre peších 

Občania s trvalým pobytom v Strečne a Nezbudskej Lúčke majú po predložení dokladu totožnosti prevoz zdarma (netýka sa prevozu auta). Ostatní platia v zmysle stanoveného cenníka kompy. Časový harmonogram kompy je prispôsobený predovšetkým príchodom a odchodom vlakov zo stanice Nezbudská Lúčka–Strečno.

Ranný cestovný poriadok kompy Strečno

plavba cca 15 min podľa podmienok

smer

Strečno - Nezbudská Lúčka

4.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

5.15 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

5.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

6.15 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

6.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

7.10 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

7.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

8.15 h


Večerný cestovný poriadok kompy Strečno

smer

Strečno - Nezbudská Lúčka

19.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

20.15 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

20.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

21.15 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

21.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

22.15 h

Strečno - Nezbudská Lúčka

22.30 h

Nezbudská Lúčka - Strečno

23.15 h

V mesiacoch III.-IX. premáva kompa nepretržite od 8.00 h - 20.00 h. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto čase je potrebné si vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na prípoje k vlakom. Kontakt: info@kompastrecno.sk

Informácie - Kompa Strečno

1História Kompy
Tradícia kompy Strečno siaha do roku 1923. V roku 1959 bola jej činnosť po demolácii veľkou vodou ukončená. Kompa bola drevená, rozmerov 9x9m, neskôr 10x6m. Znovuobnovenie kompy v dnešnej podobe nastalo v roku 1993. Po 25 ročnej prevádzke muselo dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii z dôvodu poškodenia nosných častí kompy. Rekonštruovaná kompa bola do prevádzky uvedená 18. mája 2019.
2Výhody prevozu
Krásne vyhliadky na panorámu hradu Strečno
vyhnutie sa kolónam
skrátite si cestu do/z Terchovej minimálne o 17 km
možnosť vyhliadkových plavieb pre turistov
možnosť atraktívneho priestoru pre Vašu reklamu
3Technické parametre

Kompu tvoria 3 vojenské ženijné pontóny v celkovej dĺžke 21,9m a šírke 8m.

kapacita 6 osobných vozidiel a 40 osôb, nosnosť 20 t.
Na prepravu má vplyv výška vodnej hladiny, sila a smer vetra.
4Dôležité upozornenie
Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené počas nástupu a výstupu z plavidla, pokiaľ vodič nedodrží pokyny obsluhy!
Kompa premáva aj čiastočne obsadená bez vyčkávania na ďalších pasažierov.
Podmienky prievozu

BUFET pri kompe Strečno


Pon - Ne: 8:00 - 20:00

Príjemné posedenie na terase, najbližšie pri rieke Váh.


Nealkoholické nápoje


Kofola ORIGINAL

Originálna čapovaná kofolaMinerálky RAJEC

Nesýtená, jemne sýtena a sýtená


Vinea FRIZZANTE

biela vinea


Káva a čaj


Nescafe ORIGINAL

8 druhov kávy, káva so sebouČaj VÝBER

Horúce jabĺčko, škorica


Alkoholické nápoje


Pivo

ČAPOVANÁ 11º a 13º NOVINKA
10º a 12º - flaškové
Nealko radler - grepVíno a ALKOHOL


Sladké a slané


Rôzne POCHUTINY

chrumky, oriešky, pistácieZázrivské KORBÁČE

údené, neúdenéZmrlina zmrzlina prima

široký sortiment nanukov


Registrovanie občanov Strečna a Nezbudskej Lúčky

Kontakt